Γενικά τα έξοδα για τον αγοραστή είναι περίπου στο 5% συν τα έξοδα κτηματομεσίτη και δικηγόρου (αν χρησιμοποιηθούν)

Πιο αναλυτικά :

 1. Αμοιβή συμβολαιογράφου: Η αμοιβή του συμβολαιογράφου υπολογίζεται βάση ποσοστού επί του τιμήματος της αγοραπωλησίας.
  Για ποσό έως 120.000, 00 ευρώ σε ποσοστό 0,80%
  Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70%
  Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65%
  Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55%
  Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50%
  Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40%
  Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30%
  Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%
  Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%
  Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% κι εξόδων αντιγράφων.
 2. Τέλος εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο: 0,5% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.
 3. Αν η εγγραφή γίνει στο κτηματολόγιο 0,6%. Αν η αγορά γίνει με δάνειο η εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο κοστίζει 0,8-0,85% επί της αξίας προσημείωσης η οποία εγγράφεται για ποσό ίσο με το 120% του δανείου.
 4. Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ)

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία και πληροί της προϋποθέσεις για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας.

 1. Αμοιβή κτηματομεσίτη. Ό,τι έχει υπογραφεί στην εντολή υπόδειξης ακινήτου (κατά κανόνα 2-4% επί της συμφωνηθείσας τιμής πώλησης) .
 2. Αμοιβή δικηγόρου: Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (από 1η Ιανουαρίου 2014). Εάν όμως ο πωλητής επιθυμεί τη βοήθεια δικηγόρου η αμοιβή συμφωνείται μεταξύ τους (είναι της τάξης του 1% για αγορές μέχρι 44.000 και 0,5% για παραπάνω, επιπλέον ΦΠΑ 24%, φυσικά υπάρχουν και ειδικές συμφωνίες)

Ο πωλητής δεν επιβαρύνεται με έξοδα κατά την μεταβίβαση (παρά μόνο με έξοδα που αφορούν τις βεβαιώσεις – πιστοποιητικά που απαιτούνται για την μεταβίβαση)

Για περισσότερες λεπτομέρειες  για το δικό σας ξεχωριστό ακίνητο, καλέστε μας:
Τηλ. 27210 22122 και 698 190 9005
Site : www.easyhome.com.gr
E-mail : hello@easyhome.com.gr